ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #47 – Τοποθέτηση ελαστικών και αλλαγή βαλβίδων υπηρεσιακών οχημάτων