Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων