ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #7 (επανάληψη) – Προμήθεια Ιατρικών Μηχανημάτων