ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ #71- Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενής συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης