ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #25 – Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού